Ο Υπουργός  Εργασίας, κ. Ιωάννης Βρούτσης,  προχώρησε στην απόδοση της περιουσίας του ΤΜΕΔΕ, όπως  προβλέπεται  από το Νόμο.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση κατέβαλε επί 2,5 χρόνια συντονισμένες και συνεχείς προσπάθειες για την απόδοση της περιουσίας στο Ταμείο χωρίς ανταπόκριση από την Πολιτεία και την υφιστάμενη Διοίκηση του Ταμείου, που απεδείχθη αδύναμη να διεκδικήσει την περιουσία του.

Σήμερα θεωρούμε την επίτευξη του στόχου αυτού μεγάλη κατάκτηση του Εργοληπτικού κόσμου, που θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του Ταμείου.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ με ιδιαίτερη ικανοποίηση και ανακούφιση χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3399Β/2019