Μετάβαση από την «τυφλή λιτότητα» στην «έξυπνη λιτότητα»:

Η έκκληση των Ευρωπαίων κατασκευαστών στα νέα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους φορείς λήψης αποφάσεων

«Η ΕΕ πρέπει να απαλλαγεί από την « τυφλή λιτότητα »που καταστρέφει την πραγματική οικονομία, και ιδιαίτερα τον τομέα των κατασκευών, και να την αντικαταστήσουμε με «έξυπνες και καινοτόμες λύσεις », δήλωσε ο Thomas Schleicher, ο απερχόμενος Πρόεδρος της FIEC.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, που αντιπροσωπεύουν κατασκευαστικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις σε μεγάλες διεθνείς ομάδες, συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο για το ετήσιο συνέδριό τους, και υπογράμμισαν τρία βασικά μηνύματα απευθυνόμενοι προς τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι θέσεις που αναπτύχθηκαν είναι :

  • Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ούτε θέσεις εργασίας, χωρίς επενδύσεις

Παρά τα πρώτα δειλά σημάδια ανάκαμψης και τις πρόσφατες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ανάκαμψη της κατανάλωσης και των επενδύσεων, πολλές δημόσιες αρχές αλλά και τα νοικοκυριά εξακολουθούν να είναι απρόθυμα και διστακτικά.

Ωστόσο, για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη, η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως επενδύσεις για οικονομικά προσιτή στέγαση, για εξοικονόμηση ενέργειας με ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, για εγκαταστάσεις των δημόσιων υπηρεσιών και υποδομές όλων των τύπων (μεταφορές, ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες).

  • Ανάγκη επενδυτικών χρηματοδοτήσεων

Σε μια περίοδο όπου το δημόσιο χρήμα είναι ένα σπάνιο αγαθό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε πιθανή εναλλακτική ή πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αυτή πρέπει να διευκολύνεται τόσο για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, όσο και για τους ιδιώτες.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη που επενδύουν σε απαραίτητες υποδομές και σε οικοδομικά έργα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση, θα πρέπει να επωφεληθούν από κάποια ευελιξία όσον αφορά στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

  • Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία

Σε μια έντονη εργατική βιομηχανία όπως είναι η κατασκευαστική βιομηχανία, το εργατικό δυναμικό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας.

Σε περιόδους υψηλής ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, και στο πλαίσιο των δημογραφικών εξελίξεων, που οδηγούν σε γήρανση του εργατικού δυναμικού, προτεραιότητα του τομέα πρέπει να αποτελέσουν μέτρα και πολιτικές που στοχεύουν στη διασφάλιση ότι ο κλάδος των κατασκευών θα θεωρείται ως ο κλάδος που παρέχει ευκαιρίες καριέρας και προοπτικών τόσο για ειδικευμένους όσο και για ανειδίκευτους εργαζομένους, δίδοντας δυνατότητες μέσω της διά βίου μάθησης, ελκυστικές συνθήκες εργασίας και προσφέροντας επίσης ικανοποίηση από την εργασία.