Μεγάλη επιτυχία είχε η ημερίδα που διοργάνωσε η ΠΕΔΜΕΔΕ για τα νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ την Πέμπτη 10 Μαρτίου στην αίθουσα Αντιπροσωπείας της Ένωσης και η οποια μεταδόθηκε διαδικτυακά, δίνοντας την ευκαιρία και στα μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων να την παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο.

Σκοπός   της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ για τις δυνατότητές τους για υποβολή πρότασης στα προγράμματα αυτά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτης  Κορκολής, ήταν ο βασικός ομιλητής, ενώ η εταιρεία Five One  Συμβουλευτική  παρουσίασε αναλυτικά τα προγράμματα και απάντησε στις ερωτήσεις των μελών.

 Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Κορκολής δήλωσε αισιόδοξος για την εκκίνηση της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Εκτός από τη δουλειά τον προηγούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων του 2007-2013,  είχε ξεκινήσει η δουλειά προετοιμασίας και ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με δράσεις του κοινωνικού ταμείου αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, με σημαντικά έργα υποδομών και μεταφορών και  με δράσεις χρηματοδοτικών εργαλείων. Από το 2015 έχει ενταθεί η προσπάθεια για το ΕΣΠΑ 2014-2020, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας.

Σχετικά με την πολιτική των προσκλήσεων ανέφερε ότι ως στρατηγική έχουμε την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Μαζί με αυτό δίδεται μεγάλη σημασία στη διαφάνεια. Η διαδικασία βάζει ως στόχο να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η ίση αντιμετώπιση  όσων κάνουν αιτήσεις για να συμπεριληφθούν σε αυτές τις προσκλήσεις. Και εννοεί το σύστημα ηλεκτρονικής και μόνο υποβολής των αιτήσεων.

Συγκεκριμένα  ανέφερε :

–    Δεν θα χρειαστεί κανένα δικαιολογητικό στη φάση της υποβολής

–     –    Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα διακριτικό που να παραπέμπει στον αιτούντα στις προσκλήσεις επί ποινή αποκλεισμού

–     –    Δεν θα   βλέπει  ο αξιολογητής ούτε  την επωνυμία της  επιχείρησης, ούτε το  όνομα ούτε κωδικό ούτε κάτι άλλο

–     –    Η κάθε αίτηση θα βαθμολογείται από 2 αξιολογητές από άλλη Περιφέρεια από εκείνη που ανήκει ο αιτών.

–     –    Αν υπάρχει διαφορά βαθμολογίας  θα μπαίνει και 3ος αξιολογητής. Αυτό ισχύει για μεγάλες βαθμολογικές αποκλίσεις,  σύστημα που  προσομοιάζει με το σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Τα προγράμματα αυτά, ανέφερε εν συνεχεία ο κ. Κορκολής έχουν ως στόχο να ενισχύσουν επιχειρήσεις που έχουν προοπτική, που απασχολούν εργαζόμενους και μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά όχι μόνο στο εθνικό περιβάλλον αλλά και στο διεθνές. Επιχειρήσεις που έχουν καινοτομία και δυνατότητες να καινοτομήσουν . Η καινοτομία μπορεί να αφορά ακόμη και στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης ή στον τρόπο   παραγωγικής διαδικασίας.

«Ο στόχος είναι να απασχοληθεί κόσμος και να έχουμε επιχειρήσεις δυναμικές, καινοτόμες που θέλουν απλώς βοήθεια στην εκκίνηση αλλά που θα μπορούν να σταθούν μόνες τους στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε την πεποίθηση ότι θα πάνε καλά και θα ενισχύσουμε αντίστοιχες προσκλήσεις στο μέλλον,  αλλά πρώτα θα πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτές, για τις οποίες το ενδιαφέρον είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο.»

Ο τομέας των δημοσίων έργων  είναι μέσα στους οκτώ στρατηγικούς τομείς  της επιχειρηματικότητας «τα υλικά και οι κατασκευές», επομένως δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι αντίστοιχοι ΚΑΔ απ ό αυτές τις προσκλήσεις, πρόσθεσε ο κ. Κορκολής και  στη συνέχεια ανέφερε  στοιχεία για το τι προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ συνολικά για τις κατασκευές, ανεξαρτήτως μεγέθους έργων.

Στο κομμάτι της ενέργειας, όπου μεγάλο μέρος είναι οι υποδομές έχουμε μισό δις περίπου, στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής περίπου 300 εκατ., στο κομμάτι ύδρευσης – αποχέτευσης υγρών αποβλήτων, που είναι και το μεγαλύτερο ποσό για τα συνήθη έργα, είναι περίπου 1,8 δις, στο κομμάτι της επεξεργασίας στερεών αποβλήτων είναι 1 δις και στο κομμάτι των μεταφορών είναι 3,2 δις.

Εκτός από τον κλασσικό τρόπο που ξέρουμε όλοι από τις νέες κατασκευές, ένας προσανατολισμός είναι αυτός της επαναχρησιμοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης και άρα θεωρείται ότι θα είναι αποτελεσματικός ο προσανατολισμός των  κατασκευαστικών  εταιρειών  και ειδικά των  μικρότερων  και σε αυτόν τον τομέα.  Ένα αντίστοιχο εξοικονομώ λοιπόν θα υπάρχει τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια κτήρια και επομένως και εκεί ανοίγονται δυνατότητες και δουλειές στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας  αναφέρει  ότι η συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα θα συνεχιστεί και καλύτερα ακόμη στο επόμενο διάστημα και βλέπει ο ίδιος  πιο αισιόδοξο το μέλλον,  πιστεύοντας ότι το δεύτερο  εξάμηνο του 2016 θα έχουμε ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης,  κ. Γεώργιος  Ρωμοσιός, απαντώντας στον κ. Κορκολή ανέφερε  ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία της Ένωσης με το Υπουργείο και θα είμαστε στο πλευρό τους. Τόνισε  ότι είναι η πρώτη φορά που ΚΑΔ κατασκευαστικών επιχειρήσεων περιλαμβάνονται  στους  επιλέξιμους δικαιούχους προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Σημείωσε ακόμη με ικανοποίηση ότι υπάρχει διασπορά των έργων στην περιφέρεια που είναι θέση της Ένωσής μας και θα ήθελε να ζητήσει να εξεταστεί η  χρηματοδότηση  κυρίως έργων  μικρότερου προϋπολογισμού που αφ’ ενός να  μπορούν  να τα αναλάβουν μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου και αφ’ ετέρου  θα βοηθηθεί έτσι  ταχύτερα η  ανάπτυξη γιατί τα μικρότερα έργα θέλουν και μικρότερο χρόνο ωρίμανσης για να φτάσουν στην υλοποίησή τους.

Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις  μελών.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των προγραμμάτων από τη Five-OneΣυμβουλευτική.

–          Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

–          Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

–          Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

–          Νεοφυής επιχειρηματικότητα