Η Ένωση ζητά  απο την ΟΣΚ ΑΕ να επιλέγει το συμβατικό τρόπο κατασκευής των οικοδομικών έργων και όχι την μέθοδο της προκατασκευής

Εδώ η επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ