Το Υπουργείο Εργασίας με την υπ΄αριθμ. 18 εγκύκλιό του ενημερώνει για τη μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας