Με την εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Εργασίας επισημαίνεται ότι από 10.09.2014 και μετά οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2013 επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,05%.