Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ετοιμάζεται να διαλύσει τους ατομικούς εργολήπτες και τις μικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Η Ένωση, μετά τη δημοσίευση της γνώμης (4/2014) της ΕΑΑΔΗΣΥ, διαμαρτύρεται εκ νέου για την μεθόδευση της κατάργησης των κατωτάτων και ανωτάτων ορίων προϋπολογισμού των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. και ζητά άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό προκειμένου να αποτραπεί μία τέτοια καταστροφική κίνηση.

Εδώ η επιστολή.