Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών δεν θα διεξαχθούν οι διαγωνισμοί που είχαν προγραμματιστεί για την 07.02.2017 και 09.02.2017 για την ανάδειξη αναδόχων  κατασκευής των έργων με τίτλους:” Βελτίωση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και πλατειών” και “Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής -Κατσικάς”.
Η Ένωση είχε έγκαιρα αποστείλει σχετική διαμαρτυρία ζητώντας να απαλειφθούν από τις εν λόγω διακηρύξεις όροι που περιορίζουν την ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς