Υποβολή Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ για την απασχόληση προσωπικού στην εκτέλεση έργων από 01/12/2019 μέχρι και 31/01/2020