Υποβολή δηλώσεων βραχυπρόθεσμης διαμονής για τον προηγούμενο μήνα.

Υποβολή χαρτοσήμου περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019.