Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του  πρώην ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξ. Καρκαντζός, παρατείνεται η πληρωμή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ   2ου εξαμήνου 2015  μέχρι  και τις 16 Ιανουαρίου 2016 με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών.

Επιπλέον παραμένει σε ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα των ασφαλισμένων