Η Ένωση άλλαξε τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων πληρωμής των εισφορών των μελών της, στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Έτσι, εφεξής υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδονται στα στοιχεία της εταιρείας οι αποδείξεις καταβολής εισφορών των στελεχών της.

Πιστεύουμε πως η εναλλακτική αυτή δυνατότητα εξυπηρετεί και διευκολύνει τα λογιστήρια των εταιρειών μελών μας