Η ψηφιακή υπογραφή έχει ημερομηνία λήξης. Ελέγξτε το χρόνο ισχύος της  υπογραφής σας.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για ταυτοποίηση, ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ.

  • Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μετά την 20.06.2018 έχουν διάρκεια τριών (3) ετών
  • Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν την 20.06.2018 έχουν διάρκεια πέντε  (5) ετών

Έτσι η ψηφιακή υπογραφή που έχει δημιουργηθεί με πιστοποιητικό που έχει λήξει η ισχύς του, εμφανίζεται άκυρη.

Αντίθετα, η ψηφιακή υπογραφή που έχει δημιουργηθεί στο παρελθόν πριν τη λήξη του πιστοποιητικού εμφανίζεται έγκυρη, ακόμα και αν έχει λήξει η ισχύς του πιστοποιητικού.

Εφ’ όσον σας ενδιαφέρει να ελέγξετε αρχικά αν ισχύει η υπογραφή και στη συνέχεια να την ανανεώσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ (τηλ. 2103614978) ή να στείλετε ένα e-mail με τα στοιχεία σας στο info@pedmede.gr ώστε να επικοινωνήσει μαζί σας ο συνεργάτης μας.