Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2706 Β/2015 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος – Ενέργειας  με την οποία κυρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων