Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών για την παράταση της προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως 15.01.2019