Δημοσιεύτηκαν τα κριτήρια για τις αξιολογήσεις σε “πράσινους” διαγωνισμούς υποδομών υγρών αποβλήτων.  Ως γνωστόν η δυνατότητα “πράσινων” διαγωνισμών είναι ένα προαιρετικό πλαίσιο που προβλέπεται στις υπάρχουσες κοινοτικές οδηγίες.

Το σχετικό τεύχος είναι εδώ:  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_criteria.pdf

Περιλαμβάνει τους όρους για διαγωνισμούς κατασκευών, υπηρεσιών συμβούλων, αλλά και στοιχεία σχετικά με τις φάσεις υλοποίησης των σχετικών έργων, τον κύκλο ζωής τους, τα μοντέλα αξιολόγησης τους, το σχετικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.