Τη Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου στη Θήβα πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας  των Περιφερειακών Τμημάτων ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας και Εύβοιας. Την εκδήλωση την συνδιοργάνωσαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Βοιωτίας, κ. Κωνσταντίνος Στάϊκος και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας, κ. Δημήτριος Βαρελάς. Στην εκδήλωση έγινε συζήτηση -ενημέρωση προς τα μέλη για τα εξής θέματα:

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί

Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο ανάληψης δημοσίων έργων

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών

Διαχείριση ΑΕΚΚ στα δημόσια έργα.

Παρέστησαν από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ ο Πρόεδρος ,κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, κ. Ξενοφών Καρκαντζός και ο Νομικός Σύμβουλος, κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος.