Η Κοινότητα οργανώνει επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ με εστίαση σε θέματα τουρισμού κι ασφαλών υποδομών. Η αποστολή θα γίνει απο 24 – 26 Ιουνίου 2014.
   Στις συμμετοχές θα γίνει επιλογή με προσπάθεια
   – να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Κοινότητας,
   – να υπάρχει υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης, κατά προτίμηση ιδιοκτήτες, μέλη ΔΣ
   – να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων
   Λεπτομέρειες και τυχόν δήλωση συμμετοχής εδώ :  http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/daniel-calleja/middle-east/israel/index_en.htm