Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συλλέξει απόψεις και συμπληρωματικές πληροφορίες για την πιθανή εισαγωγή ευρέων μέτρων σε όλη την ΕΕ για να επιτύχει καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση στα κτήρια. Η χρήση πόρων και οι σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μαζί με τον κύκλο ζωής των κτηρίων είναι στην θεματολογία. Η διαβούλευση θέτει ερωτήσεις σχετικές με τον ορισμό του προβλήματος και πιθανές εναλλακτικές πολιτικές. Αναφέρεται σε μέτρα τόσο ζήτησης όσο και προσφοράς. Είναι μια ευκαιρία γιά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Η διαβούλευση είναι μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2013, εδώ :  http://ec.europa.eu/environment/consultations/buildings_en.htm