Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανοίξει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις πολιτικές για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας για το 2020 και το πλαίσιο πολιτικής για το 2030. Στην διαβούλευση αυτή μπορούν να λάβουν μέρος δημόσιοι φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις, μεμονωμένες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αλλά και απλοί πολίτες. Η ΠΕΔΜΕΔΕ λαμβάνει μέρος μέσω της FIEC. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή ως τις 28 Απριλίου 2014. Η ιστοσελίδα για την διαβούλευση βρίσκεται εδώ :  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20140428_eed_2020_2030_en.htm