Με την ΠΟΛ 1087/2016 το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει διατάξεις των Ν. 4387/2016 και 4389/2016 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων