Λόγω της εμπόλεμης  κατάστασης των τελευταίων ημερών η Ένωση επισημαίνει στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδομών ότι είναι επιτακτική ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ με την οποία το πετρέλαιο και τα παράγωγά του θα υπολογίζονται απολογιστικά στους προϋπολογισμούς των Δημοσίων Έργων