Στις 04 Φεβρουαρίου 2020 στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. της FIEC & των EIC.

Η συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και μάλιστα εκδόθηκε το

FIEC Position Paper on the relationship between users and software companies/editors/service providers

Στην κοινή αυτή συνεδρίαση παρέστη ο Πρόεδρος της Ένωσης & Αντιπρόεδρος της FIEC κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.