Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο “Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις” με την οποία η ισχύς των διατάξεων του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 αρχίζει από  την 30η Απριλίου 2016.

Αναμένεται η ψήφιση του νόμου.