Ο Υφυπουργός Εργασίας έκανε δεκτό το αίτημα της Ένωσης και εξέδωσε απόφαση με την οποία  καταργείται η  είσπραξη των αναδρομικών οφειλών για την Ειδική Προσαύξηση για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ .

Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση με την από 28.02.2018 επιστολή της είχε ζητήσει  την ακύρωση στο σύνολό τους των πρόσθετων, αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών που έχει επιβάλλει ο ΕΦΚΑ και εξωθούν σε οικονομικό μαρασμό τα μέλη της και ειδικότερα  την άμεση διαγραφή των ποσών που αφορούν στην Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που σε κάθε περίπτωση έχει καταργηθεί.