Το Τμήμα Ελέγχου οικοδομοτεχνικών έργων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο γνωστοποιεί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής ΑΠΔ για το έτος 2014