Η Ένωση κατά το πρόσφατο παρελθόν  υλοποιώντας απόφαση  έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αντέδρασε δυναμικά  ζητώντας από τους δήμους  να μην προβαίνουν σε δημοπρατήσεις νέων έργων αν δεν έχουν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα μέλη της. Πολλοί διαγωνισμοί δεν έγιναν εξαιτίας των επί τόπου  παρεμβάσεων των μελών της Δ.Ε και των εργοληπτών μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Δεδομένου ότι η δόση που θα εκταμιευτεί θα πρέπει να καλύψει και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τρίτους, πιστεύουμε πως πρέπει να επιτύχουμε να μην περιοριστεί αυτή η υποχρέωση μόνο σε ότι αφορά στον στενό δημόσιο τομέα αλλά να επεκταθεί και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Για το λόγο αυτό η Διοικούσα Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση  της 19.05.2016 αποφάσισε να ζητήσει και την άμεση εξόφληση των οφειλών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα   από τα χρήματα που θα λάβει η χώρα.

Προκειμένου λοιπόν να ενεργήσουμε  προς την κατεύθυνση  αυτή, αποφασίσθηκε να ζητηθεί η συνδρομή των μελών της Ένωσης, όπως έγινε και στο παρελθόν, ώστε να συγκεντρωθούν τα σχετικά στοιχεία, πάντα με πλήρη διακριτικότητα και διασφαλίζοντας την ανωνυμία των  στοιχείων και των μελών μας.

Σας ζητούμε λοιπόν να υποβάλλετε στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ  κατάσταση   σχετικών στοιχείων οφειλών Δήμων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα τα στοιχεία αυτά και να κινηθούμε αναλόγως.

Εγγυόμαστε την εχεμύθεια των προσωπικών σας δεδομένων αλλά ζητούμε τη συνδρομή και τη συμμετοχή σας ώστε η Ένωση με πραγματικούς αριθμούς που θα εξαχθούν  από τα πραγματικά στοιχεία οφειλών  που θα προκύψουν  από τα μέλη της να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Είναι σημαντικό και απαραίτητο να δράσουμε και να διεκδικήσουμε τα χρήματα που μας ανήκουν αλλά δεν μας αποδίδονται.

Θα σας παρακαλούσαμε το συντομότερο δυνατόν να συμπληρώσετε το συνημμένο υπόδειγμα και να το αποστείλετε στην Ένωση είτε με fax (2103641402) είτε ηλεκτρονικά (e-mail  (info@pedmede.gr) είτε ταχυδρομικώς (ΠΕΔΜΕΔΕ, Ασκληπιού 23 – 10680 Αθήνα)

Για όποια διευκρίνιση μπορείτε να αποτανθείτε στη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης : (κα Έφη Ζηροπούλου – τηλ. 2103614978)