Ο Διοικητής του ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα της καταβολής του δωροσήμου  Β΄τετραμήνου 2015 σε εργοτοτεχνίτες οικοδόμους