Προωθείται τώρα στη Βουλή αιφνιδιαστική τροπολογία του ΥΠΥΜΕΔΙ για κατάργηση των κατωτάτων ορίων ΜΕΕΠ ως προαπαιτούμενο μνημονιακής υποχρέωσης για συνέχιση χρηματοδότησης.

Παρά τις επιστολές της Ένωσης (Αρ.Πρωτ. 1549/5.5.2014, 1608/13.5.2014, 1680/21.5.2014) το ΥΠΟΜΕΔΙ προχωρά στην κατάργηση των κατωτάτων ορίων  και για να χρυσώσει το χάπι αυξάνει τα ανώτατα όρια ως εξής :

Α1 τάξη   – 150.000 ευρώ

Α2 τάξη  –  500.000 ευρώ

1η τάξη  – 1.250.000 ευρώ

2η τάξη – 2.500.000 ευρώ

3η τάξη – 5.000.000 ευρώ

4η τάξη – 10.000.000 ευρώ

5η τάξη – 30.000.000 ευρώ

6η τάξη – 55.000.000 ευρώ

7η τάξη – χωρίς ανώτατο όριο

Πλέον των ανωτέρω και παρά τις επισημάνσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ παραμένει αρρύθμιστο το ζήτημα του ορίου των κοινοπραξιών 6ης τάξεως, το οποίο σύμφωνα με προφορικές δεσμεύσεις θα ρυθμιστεί το Σεπτέμβριο σε άλλο νομοσχέδιο του ΥΠΥΜΕΔΙ.