Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια απέστειλε κατάλογο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ