Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στα Σκόπια απέστειλε στην Ένωση επιστολή με θέμα “Κατάλογος τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ”