Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε στην Ένωση κατάλογο με τις προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία