Το Γραφείο Συνδέσμου Σκοπίων απέστειλε στην Ένωση κατάλογο με τρέχουσες προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.