Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια απέστειλε στην Ένωση κατάλογο κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία προς ενημέρωση των μελών της