Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1893 Β/2014 η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου.