Όπως ενημέρωσε την ΠΕΔΜΕΔΕ η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μαρόκο επισυνάπτεται κατάλογος διαγωνισμών δημοσίων έργων κατασκευών, εργασιών και προμηθειών σε λιμενικές και αρδευτικές υποδομές, καθώς και σε υποδομές υδροδότησης – αποχέτευσης στο Μαρόκο, με ηλεκτρονικές παραπομπές σε προκηρύξεις και τεύχη δημοπρατήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της Ένωσης