Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια δημοσίευσε δύο καταλόγους που περιλαμβάνουν τις τρέχουσες προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών.

Ο πρώτος περιέχει διαγωνισμούς που δημοσιεύτηκαν στο χρονικό διάστημα από 19 έως 25 Οκτωβρίου 2016, 

ενώ ο δεύτερος περιέχει διαγωνισμούς που δημοσιεύτηκαν στο χρονικό διάστημα από 26 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2016