Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας ενημερώνει για τον Κανονισμό  της Ευρωπαίκής Επιτροπής που αναφέρεται στην ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά.