Η Αντιπροσωπεία της Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση της 16.11.2017, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής , αποφάσισε ομόφωνα να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα  οι συνδρομές των μελών, ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών και στελεχών, για το έτος 2018 και ταυτόχρονα να παραμείνουν μηδενικές για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες).

Μπορείτε να δείτε τις συνδρομές της Ένωσης για το 2018 εδώ