Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στις  ρυθμίσεις των  ληξιπρόθεσμων οφειλών