Κυκλοφόρησε η εγκύκλιος 55/2013 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα την “Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)”.

Εδώ η εγκύκλιος 55/2013