Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν από τη συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας , κ. Ιωάννη Βρούτση, στο φύλλο της Καθημερινής της Κυριακής, της 9ης Νοεμβρίου 2014, σε σχέση με το μέλλον των ασφαλιστικών Ταμείων.

Συγκεκριμένα έγινε σαφής η διατήρηση του ΕΤΑΑ ως αυτοτελές Ταμείο.

Υπενθυμίζονται οι προσπάθειες της Ένωσης προς την κατεύθυνση  αυτή ώστε να διατηρηθεί η αυτοτέλεια του Ταμείου και η δυνατότητα εγγυοδοσίας.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ εξακολουθεί να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, έτοιμη να παρέμβει αποφασιστικά , όπου απαιτείται.