Έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τους Προέδρους των Εργοληπτικών Οργανώσεων με το οποίο ενημερώνει για τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή