Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120 Α’ /29-5-2013 ο υπ’ αρθ. 4155 Νόμος  με τίτλο »Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» . Το άρθρο 64 αφορά την διαδικασία διαιτησίας στα δημόσια έργα και το άρθρο 66 την τροποποίηση διατάξεων για το ΜΕΕΠ. 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

Post comment