Η Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 28/10-3-2015 επιστολή της προς το ΕΤΑΑ,  γνωστοποιεί  τους κινδύνους απώλειας των ταμειακών διαθεσίμων του Ταμείου από την τυχόν μετατροπή τους σε repos,  όπως ζητήθηκε  με το υπ΄αριθμ. 331/17-2-2015 έγγραφο του  Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στο ΕΤΑΑ,  στην πιθανή αυτή ενέργεια αντιτάχθηκαν εντονότατα, εκτός από  εμάς, και οι δικηγόροι με σχετική επιστολή του Προέδρου τους καθώς και άλλοι φορείς.

Όμως νεώτερες πληροφορίεςκαι σημερινά δημοσιεύματα  αναφέρουν ότι, κατόπιν των αντιδράσεων και της σχετικής αρνήσεως του ΕΤΑΑ και του ΤΣΜΕΔΕ,  ετοιμάζεται σχέδιο Νόμου- τροπολογία  που θα επιβάλλει τη δυνατότητα «αξιοποίησης»- υφαρπαγής των ταμειακών διαθεσίμων του ΤΣΜΕΔΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ πρώτη έθεσε προ των ευθυνών τους τα μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ και της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ για την τυχόν απώλεια των ταμειακών διαθεσίμων.