η Ένωση διαμαρτύρεται για τρείς διαγωνισμούς  που πρόκειται να διενεργήσει την 3η Ιουνίου 2014 η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χωρίς να καλέι τις σωστές τάξεις του ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οδοποιίας