Η Ένωση είχε αποστείλει διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για προσθήκη παράνομου όρου στη διακήρυξη διαγωνισμού που επιτρέπει τη συμμετοχή κάθε εργοληπτικής επιχείρησης σε περισσότερους από ένα σχηματισμούς.

Επειδή το έργο είναι μεγάλου προϋπολογισμού και υψίστης σημασίας η Περιφέρεια ζητά εγγράφως τη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία της Ένωσης