Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ακύρωσε το διαγωνισμό για την ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης ότι δεν επιτρέπεται η κάθε εργοληπτική επιχείρηση να μετέχει σε περισσότερα του ενός διαγωνιστικά σχήματα.

Η αναθέτουσα Αρχή ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους ότι ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εκ νέου εντός του μηνός Απριλίου 2016