Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό, όπως αυτές ορίζονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος