Η Ένωση απέστειλε έγγραφο προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστο Σπίρτζη με το οποίο αφενός εξηγεί διεξοδικά πώς η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα και αφετέρου προτείνει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος αυτού.