Η ΠΕΔΜΕΔΕ θέτει τα μέλη της στην διάθεση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πυρκαγιές και προτείνει  εγγυημένες μεθόδους ανάθεσης και άμεσης ολοκλήρωσης των επειγουσών εργασιών